Region Örebro län Region Örebro län
Sök

En av folkhögskolans viktigaste uppgifter är att hjälpa dig som studerande att fullfölja dina studier på bästa sätt. Grundprincipen är att du som deltagare är närvarande så mycket som möjligt. God närvaro är en förutsättning för att vi tillsammans ska nå de mål som sätts upp för dina studier. Om din frånvaro börjar påverka dina studier har skolan en handlingsplan som vi arbetar utifrån.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 december 2023