Region Örebro län Region Örebro län
Sök

På Fellingsbro folkhögskola ska du och alla andra känna sig trygga och bli respekterade. Det är allas ansvar. Skolans likabehandlingsarbete utgår från gällande lagstiftning och Region Örebro läns policyer.

Skolan är skyldig att inom det systematiska arbetsmiljöarbetet ha beredskap att hantera frågor om mobbning, hot mm. som riktas mot de studerande.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 december 2023