Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Du har som studerande ansvar för att meddela CSN ifall dina förutsättningar för att bedriva studier förändras. Skolan rapporterar till CSN när du som studerande inte fullgör dina studier i den omfattning som angivits eller om du helt avbryter dina studier. Detta kan påverka din möjlighet att få studiemedel. Innan skolan rapporterar till CSN meddelas du muntligt eller skriftligt om detta. Skriftligt meddelande postas till den adress du uppgivit.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 december 2023