Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Fellingsbro folkhögskola har en samling dokument som du bör ta del av. Dina rättigheter och skyldigheter framgår ur skolans studeranderättsliga standard, som du hittar såväl på hemsidan som på skolans Teams. I den studeranderättsliga standarden hänvisas till skolans övriga dokument, så som handlingsplaner och rutiner. Därutöver har vi riktlinjer angående rökning och hänsyn till allergiker.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 december 2023