Region Örebro län Region Örebro län
Sök

När du som studerande fullföljt kursen erhåller du ett skriftligt kursintyg. Om du har mer än 20 procents frånvaro innebär det normalt att kursen inte anses fullgjord. Däremot kan du få ett intyg för de delar av kursen som du deltagit i.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 december 2023