Region Örebro län Region Örebro län
Sök

När du som studerande fullföljt kursen/utbildningen erhåller du ett skriftligt kursintyg. Om du har mer än 20 procents frånvaro innebär det normalt att kursen inte anses fullgjord. Däremot kan du få ett intyg för de delar av kursen/utbildningen som du deltagit i, trots att du inte fullföljt kursen/utbildningen.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 mars 2022