Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Om du inte är nöjd tar du i första hand upp frågan med din kursföreståndare, därefter i fallande ordning:

Biträdande rektor Fellingsbro

Brita Nordqvist

Biträdande rektor

Biträdande rektor Fellingsbro

Mattias Ekström

Biträdande rektor

Biträdande rektor Örebro

Patrik Bergman

Biträdande rektor

Biträdande rektor Örebro

Anita Thorsberg

Biträdande rektor

Rektor Fellingsbro folkhögskola

Torkel Freed

Rektor

Områdeschef Utbildning och arbetsmarknad

Ann-Sofie Vennerstrand

Områdeschef

Ordförande Regional tillväxtnämnd

Charlotta Englund

Ordförande

Om du efter detta fortfarande tycker att skolan inte uppfyller sina åtaganden kan du begära att få ärendet prövat hos Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 december 2023