Region Örebro län Region Örebro län
Sök
Tre kvinnor sittande på samma sida om bord. Kvinnan närmast tittar mot kvinnan i mitten som kommunicerar på teckenspråk. Kvinnan längst bort tittar framåt och ler.

Alla som studerar på folkhögskola har möjlighet att söka statligt studiestöd via CSN. Hur mycket du kan få i studiestöd och hur länge du kan få studiestöd beror på din ålder och nivån på den kurs du läser.

Studiehjälp

Om du är under 20 år kan du söka studiehjälp och du kan också söka inackorderingsbidrag om du ska bo på skolans internat. Beroende på din och din familjs ekonomiska förutsättningar kan du också söka ett extra tillägg. Om du reser till skolan dagligen så kan din hemkommun bevilja ersättning för resekostnader.

Studiemedel

Om du är över 20 år kan du söka studiemedel som består av en bidragsdel och en lånedel. Du väljer själv om du vill söka både bidrags- och lånedelen. Bidragsdelen är uppdelad i en generell nivå och en högre nivå och det är CSN som prövar om du är berättigad till den högre nivån. Du kan få den högre nivån om du har fyllt 25 år och studerar på grund- eller gymnasienivå. Om du är 20-24 år och arbetslös finns i vissa fall möjlighet att bli beviljad den högre nivån av bidraget.

Aktivitetsersättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång beslutas och betalas ut av Försäkringskassan.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 december 2023