Region Örebro län Region Örebro län
Sök
Stor sal med många runda bord där ett sextiotal personer sitter och äter.

I matsalen på skolan i Fellingsbro serveras frukost, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och middag varje dag, med undantag för middag på fredagar. Kursdeltagare som inte bor på internatet har möjlighet att köpa frukost, förmiddagsfika och lunch i matsalen.

Det ska vara gott, det ska vara nyttigt och det ska vara klimatvänligt. Vår kökspersonal lagar mat från grunden på hållbart upphandlade råvaror med låg klimatpåverkan. Till lunch och middag finns alltid möjlighet att äta vegetariskt. Och gott är det alltid!

Vi vill att alla ska välja att äta hos oss, säger köksföreståndare Lina Bergwall.

Som kursdeltagare har du möjlighet att påverka din studiesituation där maten utgör en del. Utanför matsalen finns en tipslåda där du kan lämna in synpunkter. Du kan också lyfta frågor rörande maten till studeranderådet på skolan. Skolan följer Region Örebro läns kostpolicy (se inforuta nedan) och kökspersonalen vill därigenom främja deltagarnas hälsa samtidigt som vi minskar vår miljöpåverkan.

Specialkost

Alla kursdeltagare, med behov av annan mat än den som serveras enligt ordinarie meny, har rätt att få specialkost av medicinska skäl (se länk nedan).

Kvinna med runt ansikte ler in i kameran. Hon har svart kockmössa som täcker håret och svart arbetsskjorta.

Lina Bergwall

Köksföreståndare

Mat och måltider som gör skillnad – kostpolicy för Region Örebro län

Ansvarsfull aktör med höga ambitioner

  • I vår verksamhet är mat och måltider av central betydelse för hållbar utveckling.
  • Tillsammans driver vi utvecklingen framåt och i våra olika roller har vi kunskaper om matens koppling till hållbar utveckling.
  • Vi tar hänsyn till människors arbetsförhållanden i våra inköp och beställningar.

Maten är viktig för god livskvalitet

  • Vi erbjuder hälsosam mat av hög kvalitet.
  • Vi stärker betydelsen av mat och måltider

Respekt för maten som resurs

  • Vi strävar efter att stärka länets livsmedelsproduktion genom hållbar upphandling.
  • Vi strävar efter att minimera vår påverkan på miljön och klimatet i våra val av livsmedel, mat och måltider.
  • Vi verkar för att minska matsvinnet i alla led genom medvetna val vid planering, inköp och beställningar.