Region Örebro län Region Örebro län
Sök
Ung man i svart huvtröja ser ut att fundera samtidigt som han använder teckenspråk. Längre bort i lektionssalen sitter ung kvinna med ärmlös blus och följer med vad mannen tecknar.

På Fellingsbro folkhögskola uppmuntras du att vara aktiv och delaktig såväl i dina studier som i din övriga tid på folkhögskolan. Inom folkhögskolan är mötet och samtalet viktiga delar; vi lär av varandra och växer tillsammans. Nya idéer föds inte hos den enskilde utan i dialog med andra. Som kursdeltagare på Fellingsbro folkhögskola har du en gyllene möjlighet att påverka din studietid genom att delta i skolans olika råd.

Folkhögskolan är en demokratisk skolform där du som kursdeltagare kan påverka din studiesituation och även utbildningens innehåll och former. Du kan påverka undervisningen och studierna genom att:

 • Samtala med mentor, lärare och övrig personal.
 • Vara aktiv i klassrådet genom att ge synpunkter och förslag.
 • Representera dina klasskamrater i studeranderådet.
 • Ta del av information om aktuella aktiviteter på skolan.
 • Delta i utvärderingar.

Som kursdeltagare på Fellingsbro folkhögskola blir du automatiskt medlem av studerandekåren. Det finns flera demokratiska arenor där du kan vara med och påverka.

Klassråd

I klassrådet deltar hela klassen. Klassrådet tar del av information och diskuterar frågor som sedan förs fram till Studeranderådet och Skolrådet.

Studeranderåd

Det finns ett studeranderåd för kursdeltagare i Fellingsbro och ett för kursdeltagare i Örebro. Studeranderådet består av en, eller vid behov två, representanter för varje klass. Deltagarna i studeranderådet utser en ordförande och en sekreterare. Studeranderådet utser också miljöombud och skyddsombud på förslag från klassråden.

Skolråd

Det finns ett skolråd för dig som kursdeltagare i Fellingsbro och ett för dig som studerar i Örebro. Skolrådet består av i första hand ordförande och sekreterare från studeranderådet och skolledning. Vid behov deltar ytterligare personal. Skolrådet är ett rådgivande organ som diskuterar frågor som berör deltagarnas studie- och internatssituation.

Exempel på områden som tas upp på skolrådet är:

 • Schemaberikande aktiviteter så som temadagar
 • Biblioteksverksamhet
 • Kulturverksamhet
 • Utvärderingar
 • Internatfrågor
 • Matfrågor
 • Övergripande skolfrågor som t.ex. närvaro/frånvaro
 • Jämställdhet
 • Klimat
 • Utvärdering och uppföljning
 • Utrustning och hjälpmedel

Meriterande demokratiträning

Skolrådet är en fantastisk möjlighet att påverka din studietid. Utöver inflytandet över sakers tillstånd innebär deltagande i skolrådet också praktisk träning i demokrati. Du får på begäran ett intyg på att du deltagit i skolrådet.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 december 2023