Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Du kan fortfarande söka till: Allmän kurs - svenskt teckenspråk, Svenska som andraspråk, Friskvårdskurs - för dig med förvärvad hjärnskada och Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning.

Du kan fortfarande söka till: Allmän kurs - svenskt teckenspråk, Svenska som andraspråk, Friskvårdskurs - för dig med förvärvad hjärnskada och Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning.

Allmän kurs

Läs in grundskole- och gymnasiebehörighet.

Profilkurser

Funktionsvariation och språk.

Yrkesutbildning

Utbilda dig till ett framtidsyrke!

Thomas hittade tillbaks till livet på Allmän kurs

På skolavslutningen sammanfattade Thomas sin resa på folkhögskolan och tackade alla - lärare, assistenter, kursdeltagare och mamma - som funnits med under vägen. Ett tal som blev viralt.

Stina fixade gymnasiet på Allmän kurs

- Det har verkligen varit en ”pain in the ass” att inte ha gymnasiet, för det är det första de frågar efter. Men nu känns det bra att jag tagit steget och jag vet att jag kommer att klara det här.

”Det formade vem jag är”

- Det är en erfarenhet jag bär med mig för resten av livet. Jag lärde känna mig själv på riktigt, byggde upp självförtroende och självkänsla. Det formade vem jag är.