Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen
Fellingsbro folkhögskola

Läsårstider läsåret 2023-2024

Hösttermin: 16 aug 2023 - 19 dec 2023
Vårtermin: 8 jan 2024 - 17 maj 2024

Gäller: Allmän kurs, Allmän kurs - svenskt teckenspråk, Allmän kurs på distans, Svenskt teckenspråk - 1-årig grundkurs, Svenskt teckenspråk -  distans, Stödassistentutbildning, Behandlingspedagogutbildning, Syntolksutbildning.  

Hösttermin: 23 aug 2023 - 19 dec 2023
Vårtermin: 8 jan 2024 - 17 maj 2024

Gäller: Allmän grundkurs, Svenska som andraspråk, Friskvårdskurs, Projektkurs, Baskurs.

Hösttermin: 16 aug 2023 - 19 dec 2023
Vårtermin: 8 jan 2024 - 7 jun 2024

Gäller: Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning

Läsårstider läsåret 2022-2023

Hösttermin: 15 aug 2022 - 16 dec 2022
Vårtermin: 9 jan 2023 - 19 maj 2023

Gäller: Allmän kurs, Allmän kurs - svenskt teckenspråk, Allmän kurs på distans, Svenskt teckenspråk - 1-årig grundkurs, Svenskt teckenspråk - distans, Stödassistentutbildning, Behandlingspedagogutbildning, Syntolksutbildning. 

Hösttermin: 22 aug 2022 - 16 dec 2022
Vårtermin: 9 jan 2023 - 19 maj 2023

Gäller: Allmän grundkurs, Svenska som andraspråk, Friskvårdskurs, Projektkurs, Baskurs.

Hösttermin: 15 aug 2022 - 16 dec 2022
Vårtermin: 9 jan 2023 - 9 jun 2023

Gäller: Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 december 2022