Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Skolan fattar själv beslut om antagning av studerande till kurser. Antagning till våra kurser sker efter ”prova-på-kurser” eller intervjuer, där även praktiska och teoretiska övningar kan förekomma för vissa kurser. Rektor eller biträdande rektor beslutar om antagning på rekommendation av kursföreståndare/arbetslag. Om en kurs ställs in har du rätt att få information om detta senast två veckor innan kursstart.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 december 2023