Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Avstämning

Biträdande rektor och/eller kursföreståndare ska vid utbildningens början och fortlöpande varje termin informera dig som studerande om vilka kriterier som gäller för avstämning av de olika delmålen. Du har rätt till information om vad som krävs för att skolan ska kunna rekommendera dig att fortsätta dina studier och om vilka kriterier som gäller för avrådan. Om du som studerande inte uppnår utbildningsmålen under läsår 1–2 (språk- och realiadelen), så har du inte förutsättningar att läsa vidare läsår 3–4 (den s.k. yrkesdelen).

Utbildningsbevis och intyg

Du som uppnått målen för tolkutbildningen erhåller ett utbildningsbevis. Du som blivit avrådd från att fortsätta och inte uppnått utbildningens mål eller på andra grunder valt att avbryta utbildningen erhåller ett intyg på genomförda studier.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 december 2023