Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Utvärdering och kvalitetsarbete

Som studerande har du möjligheten att påverka verksamheten genom ett antal deltagarundersökningar såsom kursutvärderingar och arbetsmiljöenkäter. Skolan informerar vid kursstart om de utvärderingar som kommer att genomföras.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 december 2023