Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Skolan är skyldig att ge avgiftsfri utbildning i enlighet med folkhögskoleförordningen. Skolan är skyldig att ge dig tillräcklig information om de kostnader som är förknippade med studiegången och som du som studerande måste betala, exempelvis litteratur, studieresor och omkostnader vid praktik.

Information om kostnader förknippade med de olika kurserna finns här på vår webbplats och i den information som skickas ut i samband med antagningsbeskedet.

Materialavgift och hyra för internat (inklusive kostnad för mat) ses över och justeras vid behov inför varje terminsstart.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 december 2023