Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Behörigheter

Det är skolans skyldighet att vid kursstart skriftligt och muntligt upplysa dig som studerande på Allmän kurs om förutsättningarna för behörighetsgivning. Kursföreståndaren bedömer i samverkan med berörda lärare och rektor när behörigheter kan utfärdas. Du har rätt till en studieplan, vilken utformas tillsammans mellan dig och din mentor.

Studieomdöme

Vid kursstart är det skolans skyldighet att informera kursdeltagarna såväl skriftligt som muntligt om de kriterier som gäller för omdömessättning. Det pedagogiska rådet, som består av pedagogisk personal, fastställer studieomdömen i slutet av varje termin. Det är det pedagogiska rådet som genom rektor är gemensamt ansvariga för det fattade beslutet.

Du som studerande har möjlighet att överklaga beslutet till rektor, som beslutar om frågan ska tas upp till omprövning. Om du som studerande inte är nöjd med rektors beslut så kan du vända sig till skolans styrelse. Information om kontaktuppgifter till skolans styrelse lämnas av skolans expedition.

Intyg

När omfattningskravet är uppnått och du är färdig med ämnesbehörigheterna enligt din studieplan så har du rätt att få ett behörighetsintyg där studieomdöme och ämnesbehörigheter finns dokumenterade. Behörighetsintyget kan ge behörighet till högskolestudier och yrkeshögskolestudier.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 december 2023