Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Om du bor på skolans internat upprättas ett hyresavtal. Hyresavtalet innehåller allmänna och särskilda villkor som du bör följa. Om du som hyresgäst bryter mot villkoren i avtalet kan det innebära att avtalet sägs upp och att du blir tvungen att avflytta. Om ditt hyreskontrakt blir uppsagt innebär det inte per automatik att du tvingas avbryta dina studier.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 december 2023