Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Som offentligägd skola lyder skolan under offentlighetsprincipen och omfattas av sekretesslagstiftningen.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 december 2023