Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Det är skolans skyldighet att, inför ansökan och vid kursstart, ge dig tydlig och tillräcklig information om skolans kurser. Skolan ska också ge tydlig och tillräcklig information om villkoren för studierna och för boendet på skolan. Information om våra kurser finns här på vår webbplats.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 december 2023