Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Det är skolans skyldighet att, inför ansökan och vid kursstart, ge dig tydlig och tillräcklig information om skolans kurser och utbildningar. Skolan ska också ge tydlig och tillräcklig information om villkoren för studierna och för boendet på skolan.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 mars 2022