Region Örebo county Region Örebo county
Search

Ansök till vårterminen 2024

Published: 2023-10-30 21:10

Nu är ansökan öppen till våra kurser som har antagning till vårterminen 2024. Sista ansökningsdag är 1 december.

Ung man med svart hår och hörapparat räcker upp handen i klassrum.

Ansökan till vårterminen 2024 är nu öppen. Här är kurserna som du kan söka till:

Allmän kurs

Allmän kurs ger allmän behörighet för vidare studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet och är ett alternativ till gymnasium eller Komvux. Du studerar i 1-3 år beroende på tidigare erfarenheter och studier.

Plats: Fellingsbro

Lediga platser: 15-20

Läs mer om Allmän kurs

Allmän kurs - svenskt teckenspråk

Bli klar med gymnasiet på Allmän kurs - svenskt teckenspråk. Studierna sker på svenskt teckenspråk (STS) i en teckenspråkig miljö.

Plats: Örebro

Lediga platser: 5

Läs mer om Allmän kurs - svenskt teckenspråk

Allmän kurs på distans

Allmän kurs på distans är ett alternativ för dig som behöver läsa in gymnasiet men som har svårigheter att studera i en vanlig skolmiljö.

Plats: Distanskurs. Närträffar i Örebro.

Lediga platser: 3

Läs mer om Allmän kurs på distans

Allmän kurs - svenska som andraspråk, grund

Allmän kurs – Svenska som andraspråk, grund riktar sig till dig som saknar komplett grundskoleutbildning. Efter kursen kan du fortsätta studera på gymnasienivå eller inom yrkesvux.

Plats: Fellingsbro

Lediga platser: 1-2

Läs mer om Allmän kurs - svenska som andraspråk, grund

Svenska som andraspråk

Här får du träna på att för­stå, prata och skriva på svenska och få mer kunskap om det svenska samhäl­let. Du ska få möjlighet att växa som människa och se nya möjligheter i livet.

Plats: Fellingsbro

Lediga platser: 4-6

Läs mer om Svenska som andraspråk

Svenskt teckenspråk - distans

Distanskurser i fyra nivåer för dig som vill lära dig eller utveckla ditt teckenspråk samtidigt som du jobbar eller studerar annat. Till vårterminen kan du söka till nivå 2 och 4.

Plats: Distanskurs. Närträffar i Örebro.

Lediga platser: 12 per nivå.

Läs mer om Svenskt teckenspråk - distans

Friskvårdskurs - för dig med förvärvad hjärnskada

På Friskvårdskursen jobbar vi tillsammans för att, i egen takt, komma tillbaka till nya rutiner efter en förvärvad hjärnskada.

Plats: Örebro

Lediga platser: 3

Läs mer om Friskvårdskurs - för dig med förvärvad hjärnskada

Did the content help you?

Last updated: Monday, March 4, 2024