Region Örebo county Region Örebo county
Search

Ny utbildning - Stödassistent

Published: 2021-02-04 00:00

Till höstterminen startar skolan en ny tvåårig gymnasial yrkesutbildning – stödassistent – riktad till personer med svenska som andraspråk. Utbildningen är en vidareutveckling av personlig assistentutbildningen och ger en bredare kompetens vilket ökar anställningsbarheten och matchar arbetsmarknadens krav.

Vi vill göra en kvalitetssatsning för en mycket viktig yrkesgrupp i samhället, säger ansvarig biträdande rektor Brita Nordqvist.

Från och med höstterminen ersätts skolans nuvarande utbildning till personlig assistent med en tvåårig gymnasial yrkesutbildning till stödassistent. Syftet är att kunna erbjuda de studerande en bredare utbildning som ger kunskap och kompetens att söka arbete inom fler områden.

Utbildning som leder till arbete

Tanken är att man efter avklarad utbildning ska kunna arbeta inom bl.a. LSS, äldreomsorg, skola, barnomsorg/förskola, HVB-hem m.m. Målgruppen för utbildningen är fortsättningsvis personer med svenska som andraspråk. De sökande ska vara minst 23 år och ha godkända betyg från SFI, nivå D. 

Utbildningen har tolv studieplatser och antagning kommer till att börja med ske vartannat år, med start nu till höstterminen 2021. Ansökan öppnar den 15 februari.

Läs mer om stödassistentutbildningen

Did the content help you?

Last updated: Friday, February 10, 2023