Region Örebo county Region Örebo county
Search

Prova-på-dagar - Tolkutbildningen

Published: 2020-02-07 00:00

Vill du ha ett spännande yrke? - Kom och prova på Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildningen för en dag!

Kvinna med håret i hästsvans ler och tittar åt sidan. I bakgrunden man med hopslagna händer.

Den 5 mars kl. 08.30-15.00 och den 28 mars kl. 10.00-14.00 har vi öppet för prova-på dagar på Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildningen i Örebro. Under prova-på-dagen får du följa de som studerar första året på Tolkutbildningen en dag. Först har ni teckenspråksundervisning och därefter en lektion i tolkämnet, där du får veta lite mer om vad yrket innebär.

Dagen avslutas med att du träffar kursföreståndarna där du ges möjlighet att ställa frågor och få mer övergripande information om utbildningen.

Så här anmäler du dig till prova-på-dagarna

Du som är nyfiken och vill veta mer, ta chansen och kom!

Anmälan: ring 019-602 82 00 eller mejla maria.sjoo@fellingsbro.fhsk.se

Sista anmälningsdag

  • 2 mars - för deltagande på Prova-på-dag den 5 mars
  • 23 mars - för deltagande på Prova-på-dag den 28 mars

Vi bjuder på fika och lunch under dagen!

Välkommen!

Här ligger Fellingsbro folkhögskola i Örebro

 

Om yrket

Teckenspråkstolk

En teckenspråkstolk tolkar simultant mellan svenskt teckenspråk och talad svenska. Ditt arbete är väldigt varierande och stimulerande. Du arbetar med människor och ingen dag är den andra lik. Ena dagen kanske du tolkar inför deltagare på en konferens, för att nästa dag tolka mellan läkare och patient på ett sjukhusbesök.

Du som teckenspråkstolk behövs på alla platser där människor möts och kommunicerar med varandra, till exempel i samtal med myndigheter, i kulturlivet och på arbetsplatser.

För att arbeta som teckenspråkstolk behöver du vara intresserad av språk och människor, vara flexibel samt ha fullgod syn och hörsel.

Dövblindtolk

Som dövblindtolk tolkar du simultant med olika tolkmetoder. Du kan använda dig av t.ex. taktilt teckenspråk och avståndstolkning. I dövblindtolkning ingår också syntolkning och ledsagning.

Du är en viktig länk som behövs på alla platser där människor möts, vare sig det gäller ett biobesök, i en domstol eller i kontakt med myndigheter. Det är ett varierande och berikande yrke som ställer krav på god simultankapacitet och inlevelseförmåga. För att fungera som dövblindtolk bör du vara intresserad av människor, vara tålmodig, flexibel samt ha fullgod syn och hörsel.

Did the content help you?

Last updated: Friday, February 10, 2023