Region Örebo county Region Örebo county
Search

Information om förändringar på internatet

Published: 2023-08-16 14:22

Den 1 oktober 2023 träder ett nytt EU-direktiv om 11 timmars dygnsvila i kraft. Som en följd av det kommer vi inte längre att kunna ha sovande personal på internatet i Fellingsbro.

3 ljusa huskroppar i bakgrunden. I förgrunden blommor i gult och rött.

Den 1 oktober 2023 träder ett nytt EU-direktiv om 11 timmars dygnsvila i kraft. Som en följd av det kommer vi inte längre att kunna ha sovande personal på internatet i Fellingsbro. Kostnaden skulle bli för hög och vi måste ta hänsyn till Region Örebro läns ekonomiska situation.

Vi kommer fortsättningsvis ha personal som arbetar kvällstid på skolans internat. På dagtid har deltagarna tillgång till lärare, elevassistenter, kurator, studievägledare samt specialpedagog.

Om du har frågor kring detta, ring eller mejla rektor Torkel Freed:

Telefon: 0581- 89 101

Mejl: torkel.freed@fellingsbro.fhsk.se

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, August 16, 2023