Region Örebo county Region Örebo county
Search

Höjda matsalspriser

Published: 2023-12-18 16:14

På grund av det ekonomiska läget har skolans ledning beslutat att höja matsalspriserna. Höjningen börjar gälla från och med vårterminen 2024.

Röror i vita kvadratiska skålar, skivat bröd i flätad träkorg.

Vi har ett kök som dagligen levererar hälsosam, klimatsmart och framför allt god mat. Vi vill att kursdeltagarna ska äta i matsalen och därför känns det såklart tråkigt att behöva höja priserna. Men så som den ekonomiska situationen ser ut så har vi inget annat val, säger rektor Torkel Freed.

Priserna i matsalen höjs med 5 kronor rakt över och från och med januari 2024 blir priserna enligt följande:

Kaffe/Te 15 kr
Frukost 30 kr
Smörgås 15 kr / 20 kr för externa gäster
Fm-fika 20 kr för deltagare / 30 kr för externa gäster
Lunch 55 kr för deltagare / 85 kr för personal och externa gäster
Lunch, fre 55 kr / 65 kr för externa gäster

 

Did the content help you?

Last updated: Monday, December 18, 2023