Region Örebo county Region Örebo county
Search

Förlängd ansökningstid till VT24

Published: 2023-12-02 06:11

Sista ansökningsdag till vårterminen 2024 har passerats men du kan fortfarande söka till vissa kurser.

Kvinna i långt svart hår ler med munnen stängd. Bakom grönska.

Ansökan till Allmän kurs, Allmän kurs – Svenska som andraspråk, grund och Svenska som andraspråk är öppen tills vidare. Antagning sker löpande och ansökan stängs när alla platser är fyllda.

Allmän kurs

Allmän kurs ger allmän behörighet för vidare studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet och är ett alternativ till gymnasium eller Komvux. Du studerar i 1-3 år beroende på tidigare erfarenheter och studier.

Plats: Fellingsbro

Lediga platser: 15-20

Läs mer om Allmän kurs

Allmän kurs – svenska som andraspråk, grund

Allmän kurs – Svenska som andraspråk, grund riktar sig till dig som saknar komplett grundskoleutbildning. Efter kursen kan du fortsätta studera på gymnasienivå eller inom yrkesvux.

Plats: Fellingsbro

Lediga platser: 1-2

Läs mer om Allmän kurs - svenska som andraspråk, grund

Svenska som andraspråk

Här får du träna på att för­stå, prata och skriva på svenska och få mer kunskap om det svenska samhäl­let. Du ska få möjlighet att växa som människa och se nya möjligheter i livet.

Plats: Fellingsbro

Lediga platser: 4-6

Läs mer om Svenska som andraspråk

Friskvårdskurs - för dig med förvärvad hjärnskada

På Friskvårdskursen jobbar vi tillsammans för att, i egen takt, komma tillbaka till nya rutiner efter en förvärvad hjärnskada.

Plats: Örebro

Lediga platser: 3

Läs mer om Friskvårdskurs - för dig med förvärvad hjärnskada

Did the content help you?

Last updated: Saturday, December 2, 2023