Region Örebo county Region Örebo county
Search

Ett första steg ut ur pandemin

Published: 2021-10-10 00:00

Från och med måndag 4 oktober upphör flera av de anpassningar som skolan gjort för att minska smittspridningen av coronavirus. Men deltagarna uppmanas till fortsatt försiktighet, särskilt vid större samlingar.

Måndag 4 oktober är dagen då vi på Fellingsbro folkhögskola tar första steget i en återgång till någon form av normalläge. All distansundervisning upphör, personal ska i första hand arbeta på plats på skolan och alla andra anpassningsåtgärder, som besöksförbud, maxantal vid bord och i vissa utrymmen hävs.

Vi i ledningen har under hela pandemin följt utvecklingen noga och lyssnat till myndigheternas råd. De allra flesta på skolan är vaccinerade och vi beslutade att nu är rätt tidpunkt att häva de anpassningar vi gjort för att minska risken för smittspridning på skolan, säger rektor Torkel Freed.

Allmänna rekommendationer kvarstår

Samtidigt har skolans ledning tydligt påpekat att detta inte innebär att faran är över. Alla uppmanas vara särskilt försiktiga vid större samlingar och möjligheten att sprida ut sig vid matsituationer finns fortfarande. Det är också fortsatt lika viktigt att alla följer de allmänna rekommendationerna om att tvätta händerna ordentligt, stanna hemma och testa sig om man är sjuk, hålla avstånd och så vidare. Torkel Freed igen:

När vi nu slopar distansundervisning, besöksförbud och egentligen alla anpassningsåtgärder så innebär det inte att vi ska glömma bort grunden. Vi har tydligt signalerat att fortsatt försiktighet och sunt förnuft är viktigt för att inte riskera något utbrott av smitta.

Individens ansvar

Den absoluta merparten av personalen och kursdeltagarna på skolan har vaccinerat sig. Men några få kan inte av medicinska skäl eller har helt enkelt inte gjort det. För den som inte är vaccinerad har Torkel och skolans ledning varit tydlig med att det vilar ett särskilt ansvar att inte utsätta omgivningen för risk för smitta.

Vi är glada att nästintill alla, såväl personal som kursdeltagare, har vaccinerat sig. Det är det bästa skyddet vi har mot att bli allvarligt sjuk av det här viruset. Nu hoppas vi att det här första steget ut ur pandemin går bra och att det inte kommer några bakslag. Om så sker är vi beredda att återinföra åtgärder.

Did the content help you?

Last updated: Friday, February 10, 2023