Region Örebo county Region Örebo county
Search

Förlängd ansökningstid på vissa kurser

Published: 2023-05-03 11:33

Du kan fortfarande söka till flera av våra kurser, bland annat flera av våra allmänna kurser och yrkesutbildningar.

Liten grön grodd sticker upp ur jorden i motljus. vit text på mörkgrön botten: "Här är kurserna du fortfarande kan söka".

Sista ansökningsdag har passerats och till flera kurser är ansökan nu stängd. Men vi har fortfarande möjlighet att ta emot ansökningar till en rad kurser. Det gäller flera av våra allmänna kurser men också flera yrkesutbildningar.

Här är kurserna du fortfarande kan söka till

Allmän kurs - svenskt teckenspråk - Sista ansökningsdag 25 augusti.

Friskvårdskurs - för dig med förvärvad hjärnskada - Löpande antagning.

Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning - Sista ansökningsdag är 3 augusti. Ansökningar inkomna under sommaren hanteras från och med 3 augusti. Du som är behörig kallas till en antagningsdag den 10 augusti.

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, August 23, 2023