Region Örebo county Region Örebo county
Search

Inför uppstart av höstterminen

Published: 2020-08-12 00:00

Utifrån de nuvarande riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten, Folkbildningsrådet och Region Örebro län kommer höstterminens studier att ske delvis på distans. Upplägget är gemensamt för Regionens folkhögskolor och framtaget i samråd med regionens smittskyddsläkare. Observera att upplägget för studerande i Örebro har justerats.

Situationen kan naturligtvis komma att förändras beroende på smittläget i höst och de nya riktlinjer som kommer. Vi manar till fortsatt försiktighet och att följa riktlinjerna vad gäller handhygien och social distansering i vardagen på skolan. Vi genomför inga stora samlingar som t.ex. måndagsmöte på Klerkgatan i Örebro eller kulturstund i på skolan i Fellingsbro. Klassrum är fördelade med hänsyn till gruppstorlek, pedagogiska behov samt med syfte att minimera trängsel i delar av huset. Utvärdering och eventuella behov av förändringar genomförs löpande. Alla studerande som utför sina studier delvis på distans kommer att få låna en bärbar dator.

För kursdeltagare i Fellingsbro

Prova-på-kurserna för Allmän grundkurs, Projektkursen och Baskursen genomförs på plats på skolan 18-20 augusti, men kurserna har inte gemensamma aktiviteter t.ex. på kvällen. Allmän grundkurs, Projektkursen och Baskursen har studier på plats med start 24 augusti.

Allmän kurs, Personlig assistentutbildningen och Behandlingspedagogutbildningen har undervisning på skolan varannan vecka enligt följande:

Vecka 34

På plats: Allmän kurs 1 och 2, Behandlingspedagog 1 och Personlig assistent

På distans: Allmän kurs 3 och 4, Behandlingspedagog 2

Vecka 35

På plats: Allmän kurs 3 och 4, Behandlingspedagog 2

På distans: Allmän kurs 1 och 2, Behandlingspedagog 1 och Personlig assistent

Osv. varannan vecka tills annat meddelas med hänsyn till riktlinjerna.

OBS! Du som ska studera på Allmän kurs får meddelande om vilken klass du ska gå i under mitten av augusti.

Internatet i Fellingsbro

Alla som har fått boende på internatet kommer att kunna flytta in, men vi kommer att styra så att boende fördelas efter vilken kurs man studerar på. Det innebär bland annat att det kommer att bli svårare att önska specifika rum/hus. För de studerande som påbörjar sina studier 17 augusti, och som ska bo på internatet, finns möjlighet att flytta in på söndagen den 16 augusti. Personal finns på plats kl. 14.00-16.00 och man bör komma inom det tidsspannet.

Skolmatsalen i Fellingsbro

För att minska köbildning och trängsel i matsalen kommer vi att begränsa hur många som kan fika och äta samtidigt. Särskilt gäller detta vid lunchserveringen. Lunchrasten är som tidigare 11:30-12:30. Alla har rast i 60 minuter, men vi delar upp tiden så att några kurser alltid äter mellan 11:30-12:00 och några mellan 12:00-12:30. Vid kursstart meddelas vilken mattid som gäller för de olika kurserna.

För kursdeltagare på Svenska som andraspråk i Lindesberg

Deltagarna är indelade i två klasser. Arbetslaget kommer att jobba fram en modell så att klasserna inte är på plats samtidigt. Antingen har klasserna undervisning på plats varannan vecka, eller så byts klasserna av och undervisas på plats halvdag.

För studerande vid Fellingsbro folkhögskola i Örebro – OBS Uppdaterad information!

Uppstartsveckan - vecka 34

Måndagen den 17 augusti påbörjar Allmän kurs på teckenspråk, Teckenspråkskursen och Teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen år 1-4 sina studier på plats på Klerkgatan och gör så hela veckan. Eftersom Friskvårdskursens deltagare startar först vecka 35 finns möjlighet att sprida ut klasserna i lokalerna.

Följande tider gäller för uppstartsdagen, måndag 17 augusti:

Kl. 09.00 Teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen 1 och 2 samt Teckenspråkskursen

Kl. 13.00 Teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen 3 och 4 samt Allmän kurs på teckenspråk

Från och med vecka 35, med start måndag 24 augusti, studerar Allmän kurs på teckenspråk och Friskvårdskursen på plats varje vecka.

Övriga kurser studerar turvis på plats respektive på distans, enligt följande:

Ojämna veckor (35, 37, 39 osv.):

 • Teckenspråkskursen på plats
 • Teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen år 1-4 på distans

Jämna veckor (36, 38, 40 osv.):

 • Teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen år 1-4 på plats
 • Teckenspråkskursen på distans

Åtgärder vidtagna för att minska risken för smittspridning

Liksom alla andra verksamheter följer vi och informerar löpande om de generella riktlinjerna för att minska smittspridning, dvs. att hålla avstånd, stanna hemma om man är sjuk, tvätta händerna, undvika att peta sig i ansiktet och att hosta/nysa i armvecket. Inför höstterminen har vi valt ett upplägg där många studerar delvis på distans. Detta för att lättare kunna hålla avstånd på skolan. Alla kursdeltagare som studerar delvis på distans erbjuds möjlighet att låna en bärbar dator.

Här följer en lista på ytterligare åtgärder som vi vidtagit för att minska risken för smittspridning.

 • Inga stora samlingar eller gemensamma aktiviteter
 • Anpassat avståndet vid klassrumssituationer, mer avstånd mellan stolar
 • Anpassat eller ersatt moment i undervisningen där smittspridning kan uppstå
 • Anpassat avståndet i allmänutrymmen, mer avstånd mellan stolar
 • Anpassat matsalssituationerna: Delade lunchtider, max 4 personer/bord, gratis fika tills Swish-lösning finns på plats, inga kontanter, inga mackor vid fikat utan frukt och kaffe/te placeras ut i korridoren.
 • Fler microvågsugnar installerade på fler ställen
 • Fler handspritsstationer

Did the content help you?

Last updated: Friday, February 10, 2023