Region Örebo county Region Örebo county
Search

Vägbeskrivning

Vägbeskrivning till Fellingsbro folkhögskola i Fellingsbro

Adress

Bergsvägen 2, 732 71 Fellingsbro

Visa på karta

Koordinater

WGS84 59°25'45.4"N 15°36'2.0"E / WGS84 DDM 59°25.757'N 15°36.034'E / WGS84 decimal (lat, lon) 59.429281, 15.600563 / RT90 (nord, öst) 6589878, 1488388 / SWEREF99 TM (nord, öst) 6588008, 534073

Vägbeskrivning till Fellingsbro folkhögskola i Örebro

Adress

Klerkgatan 16, 702 44 Örebro

Visa på karta

Koordinater

WGS84 59°15'43.2"N 15°11'55.7"E / WGS84 DDM 59°15.720'N 15°11.929'E / WGS84 decimal (lat, lon) 59.261998, 15.198812 / RT90 (nord, öst) 6571382, 1465415 / SWEREF99 TM (nord, öst) 6569243, 511335

Did the content help you?

Last updated: Thursday, December 15, 2022