Region Örebo county Region Örebo county
Search

Inställda evenemang

Published: 2020-03-16 15:11

Mot bakgrund av den höga risken för spridning av coronavirus covid-19 i samhället väljer Fellingsbro folkhögskola att ställa in Öppet Hus i Örebro 28 mars och Öppet Hus i Fellingsbro 4 april. Även studiebesök stoppas tills vidare.

Regeringen och myndigheterna har meddelat att risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög. För att inte bidra till ökad spridning väljer Fellingsbro folkhögskola att ställa in flera evenemang, resor och studiebesök.

Öppet Hus inställt

Öppet Hus i Örebro den 28 mars och Öppet Hus i Fellingsbro den 4 april ställs in. Även prova-på-dagen till Teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen den 28 mars ställs in.

Inga studiebesök i dagsläget

Ledningen har också beslutat att Fellingsbro folkhögskola inte tar emot studiebesök i dagsläget. Beslutet gäller till och med vecka 16.

Du som planerat att besöka Öppet Hus, Prova-på-dagen för Tolkutbildningen eller som har funderingar att söka till oss är välkommen att kontakta oss med frågor per telefon eller mejl.

Did the content help you?

Last updated: Friday, February 10, 2023