Region Örebo county Region Örebo county
Search

Inför höstterminen 2022

Published: 2022-07-05 00:00

Du som ska börja studera eller fortsätta dina studier hos oss kommer att få information om höstterminsstarten. Informationen skickas ut per post eller så blir du kontaktad på annat vis.

I informationen framgår allt du behöver veta om din kursstart.

På den här sidan kan du läsa om det skett några förändringar mot vad som står i informationen du fått. Just nu har inga förändringar skett, utan informationen du fått stämmer.

Har du frågor och funderingar? Se hur du kommer i kontakt med oss under sommaren här

Did the content help you?

Last updated: Friday, February 10, 2023