Region Örebo county Region Örebo county
Search

Kursen Better English ställs in

Published: 2023-12-07 14:31

Tyvärr måste vi meddela att intensivkursen i engelska, Better English, som skulle ha ägt rum i slutet av maj 2024, ställs in. Beslutet beror på det rådande ekonomiska läget.

Artistisk skiss av Storbritanniens flagga mot vit bakgrund.

Men planering för nästkommande läsår fortskrider och skolan har för avsikt är att åter anordna kursen våren 2025.

Did the content help you?

Last updated: Thursday, December 7, 2023