Region Örebo county Region Örebo county
Search

Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning

Published: 2023-02-06 19:52

Är du intresserad av språk och vill arbeta med människor? Då kan teckenspråkstolk och dövblindtolk vara rätt val för dig. Det är lätt att få jobb och arbetet är varierande.

Ung kvinna med mer än axellångt brunt hår blir filmad med mobilkamera när hon tecknar på teckenspråk. Green screen bakom.

Vad leder tolkutbildningen till?

Utbildningen ger kompetens för att arbeta som teckenspråkstolk och döv­blindtolk.

Kursinnehåll - Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning

Under termin 1-4 får du grundläggan­de utbildning i svenskt teckenspråk och du har en mentor som tillsammans med dig tar ansvar för din språkutveck­ling. På schemat finns dessutom svens­ka, samhällskunskap, psykologi samt dövstudier.

Under termin 5-8 får du utbildning i tolkning, svenskt teckenspråk, svenska, psykologi, samhällskunskap och engel­ska.

Praktik på tolkcentraler eller tolkbolag

I utbildningen ingår även sammanhängan­de praktik på tolkcentraler/-bolag runt om i Sverige, men också möjlighet till extra praktiktillfällen i samarbete med lokala aktörer såsom föreningar, skolor och myndigheter under de sista fyra terminerna.

Under alla terminer ingår kontinuerlig röstträning.

Antagningsvillkor

Minimiålder 18 år. Grundläggande be­hörighet för högskolestudier. Fullgod hörsel och syn. Deltagande vid antagningsdagar 8, 9 eller 10 maj och av kollegiet bedöms som lämplig för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

För antagning krävs inga förkunska­per i svenskt teckenspråk. För dig med goda kunskaper i svenska och svenskt teckenspråk finns möjlighet till en för­kortad studiegång. Mer information skickas till dem som kallas till intervju.

Studiestödsberättigad: Ja, eftergymnasial nivå (B1).

Kostnader: 1 000 kr/läsår för fika och material. Samt upp till 2 000 kr/läsår för läromedel beroende på vilka böcker du behöver köpa.

Ansökan

Sista ansökningsdag är förlängd till 7 juni.

När du ansöker ska du skicka med:

  • Personligt brev, gärna med foto  
  • Gymnasiebetyg

 

Ansvarig skolledare: Patrik Bergman

Utbildningsort: Örebro

Antal platser: 20

Kurslängd: 4 läsår

Studietakt: 100 %

Kurstider läsåret 23/24

Hösttermin: 16/8-19/12 2023

Vårtermin: 8/1-7/6 2024

Lov: Höstlov, v 44 (3 dagar), Sportlov, v 8 (5 dagar), Påsklov v 13 (4 dagar).

Kurstider läsåret 22/23

Hösttermin: 15/8-16/12 2022

Vårtermin: 9/1-9/6 2023

Lov: Höstlov, v 44 (3 dagar), Sportlov, v 8 (5 dagar), Påsklov, v 14 (4 dagar).

Kontakt

Porträttbild Ulrika Nylén Törnström

Ulrika Nylén Törnström

Lärare

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, April 25, 2023