Region Örebo county Region Örebo county
Search

Allmän kurs på distans

Published: 2022-03-02 10:33

Allmän kurs på distans är ett alternativ för dig som behöver läsa in gymnasiet men som har svårigheter att studera i en vanlig skolmiljö.

Person sitter med laptop i knät i hemmamiljö.

Ansökan till höstens kurs är stängd. Ansökan till vårterminen 2024 öppnar 31 oktober (om det finns lediga platser). Ansökan till höstterminen 2024 öppnar 15 februari.

Vad är Allmän kurs på distans?

På Allmän kurs på distans ges du möjlighet att läsa in grundläggande behörighet till högre studier samt att eventuellt uppnå vissa särskilda behörigheter. Syftet är, utöver att nå behörigheter, att du ska växa som människa och samhällsmedborgare, det vill säga att du ska lära för livet.

I kursen ingår de gymnasiegemensamma ämnena svenska, engelska, samhällskunskap, matematik, naturkunskap, historia och religionskunskap. Du kan gå 1-3 år beroende på skolbakgrund och framtidsplaner.

Vem kan söka till Allmän kurs på distans?

Kursen vänder sig till dig som har svårigheter att studera i vanlig skolmiljö. Du har ett medicinskt hinder, social fobi, neuropsykiatrisk diagnos eller liknande. När du söker till kursen är det viktigt att du anger detta i ditt personliga brev.

Antagningsvillkor

  • Minimiålder 18 år.
  • Ofullständiga grundskole- eller gymnasiestudier.
  • Att du tillhör målgruppen (se ovan).
  • Att du har en egen dator med webbkamera när du arbetar hemifrån. Vi använder oss av dator, mejl, telefon, sms och samtal.
  • Att du kan studera på heltid.

Hur går undervisningen till?

Vi använder oss av dator, mejl, telefon, sms och samtal i våra digitala lektioner. Oftast sker undervisningen individuellt med din lärare. Varje distansstuderande får en individuell studieplan.

Vi har obligatorisk uppstart på plats i Örebro. Studierna bedrivs på dagtid med dina lärare, du läser fyra ämnen parallellt.

Stöd och hjälp i undervisningen

På Allmän kurs på distans studerar du oftast själv. Du har en mentor som tillsammans med dig ansvarar för dina studier. Din studieinsats bedöms inte genom prov. Därför är det viktigt att du är närvarande på lektionerna och deltar aktivt i diskussioner, redovisningar och eventuella praktiska övningar.

Ansökan

Ansökan till höstterminen 2023 öppnar 15 februari och sista ansökningsdag är 1 maj.

Ansökan till vårterminen 2024 öppnar 31 oktober och sista ansökningsdag är 1 december.

Till vårterminen antar vi endast ett fåtal deltagare.

När du ansöker ska du skicka med:

  • Personligt brev som beskriver skolbakgrund, behov av anpassning och stöd samt mål med studierna. I brevet ska det framgå varför du är i behov av distansstudier.
  • Grundskolebetyg
  • Eventuellt gymnasiebetyg

Ansvarig skolledare: Anita Thorsberg

Utbildningsort: Örebro, distanskurs

Antal platser: 20

Kurslängd: 1-3 läsår

Studietakt: 100 %

Kurstider läsåret 23/24

Hösttermin: 16/8-19/12 2023

Vårtermin: 8/1-17/5 2024

Lov: Höstlov, v 44 (3 dagar), Sportlov, v 8 (5 dagar), Påsklov v 13 (4 dagar).

Kurstider läsåret 22/23

Hösttermin: 15/8-16/12 2022

Vårtermin: 9/1-19/5 2023

Lov: Höstlov, v 44 (3 dagar), Sportlov, v 8 (5 dagar), Påsklov, v 14 (4 dagar).

Kontakt

Ansiktsformen är oval. Håret mörkt och kortklippt och lätt lockigt. Mörka kraftiga ögonbryn. Ler med stängd mun. Beigerutig skjorta.

Bertil Eliasson

Lärare / SYV Örebro

Did the content help you?

Last updated: Thursday, April 13, 2023