Region Örebo county Region Örebo county
Search

Ansökan öppen!

Published: 2022-02-11 10:09

Nu kan du söka till våra kurser och utbildningar som startar i augusti 2022. Det finns många anledningar att söka till folkhögskolan - bli klar med gymnasiet, lära sig teckenspråk, skaffa sig en yrkesutbildning eller bara att ta kommandot över sitt liv. Välkommen med din ansökan!

Liten grodd skjuter upp ur jord i motljus.

Allmän kurs – ett alternativ till Komvux

Allmän kurs är ett alternativ till gymnasieskola och Komvux för dig som inte har gått klart grund- eller gymnasieskolan. På Allmän kurs kan du förbereda dig för att därefter söka vidare till högskola, universitet, yrkeshögskola eller till arbeten som kräver avklarat gymnasium. Fellingsbro folkhögskola anordnar olika varianter av Allmän kurs.

Profilkurser - Funktionsvariation och språk

Fellingsbro folkhögskola har profilkurser som riktar sig specifikt till dig med en viss funktionsvariation.

  • Baskurs – för dig med högfungerande autism, Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum, utan utvecklingsstörning
  • Projektkurs – för dig med lindrig utvecklingsstörning
  • Friskvårdskurs – för dig med förvärvad hjärnskada

Hos oss kan du också lära dig svenskt teckenspråk eller träna på att bli bättre på att förstå, prata och skriva svenska.

  • Svenskt teckenspråk – 1-årig grundkurs
  • Svenskt teckenspråk – distans
  • Svenska som andraspråk

Yrkesutbildningar

Sist men inte minst kan du gå en utbildning som leder till jobb! På Fellingsbro kan du utbilda dig till:

  • Behandlingspedagog
  • Stödassistent (Nästa antagning sker hösten 2023)
  • Syntolk
  • Teckenspråks- och dövblindtolk

Öppet Hus och studiebesök

Som sagt, det finns många anledningar till att studera på folkhögskola! Har du frågor eller funderingar kring en kurs eller utbildning kan du vända dig till kursföreståndaren för den kursen. Kontaktuppgifter finns på respektive kurssida.

Nu när restriktionerna lyfts så kan vi äntligen hålla Öppet Hus igen. Öppet Hus är ett väldigt bra tillfälle att känna sig för om man funderar på att söka till en kurs eller utbildning hos oss. Eftersom vi har verksamhet både i Fellingsbro och i Örebro så har vi Öppet Hus vid två tillfällen.

Öppet Hus för kurser och utbildningar i Örebro - Lördag 19 mars kl. 10-14 

Öppet Hus för kurser och utbildningar i Fellingsbro - Lördag 26 mars kl. 10-14

Vi kan även ta emot studiebesök, i grupp eller enskilt. Kontakta kursföreståndaren eller skicka ett mejl till oss om du vill komma på studiebesök.

Did the content help you?

Last updated: Monday, March 4, 2024