Region Örebo county Region Örebo county
Search
Tre unga kvinnor skrattar utomhus. De har svarta jackor och kvinnan i mitten håller ett glas i sina händer.

På Öppet Hus får du träffa våra kursdeltagare och vår personal, ställa frågor och se hur det är att studera hos oss. Vi håller Öppet Hus för utbildningar i Örebro den 18 mars 2023 och den 25 mars för utbildningar i Fellingsbro.

Kurser och utbildningar i Örebro

Öppet Hus 18 mars kl. 10-14

 • Allmän kurs - svenskt teckenspråk
 • Allmän kurs på distans
 • Svenskt teckenspråk - 1-årig grundkurs
 • Svensk teckenspråk - distans
 • Friskvårdskurs
 • Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning
 • Syntolksutbildning (distanskurs)

Kurser och utbildningar i Fellingsbro

Öppet Hus 25 mars kl. 10-14

 • Allmän kurs
 • Allmän grundkurs
 • Svenska som andraspråk
 • Baskurs
 • Projektkurs
 • Behandlingspedagogutbildning
 • Stödassistentutbildning

Did the content help you?

Last updated: Friday, March 11, 2022