Region Örebo county Region Örebo county
Search

Skolans discgolfbana

Discgolfkorg och gul frisbee som närmar sig i luften. I bakgrunden man i blåjeans och grön tröja som precis kastat frisbeen.

På Fellingsbro folkhögskola finns en discgolfbana. Nio korgar, eller hål som det kallas inom golfvärlden, är utplacerade på banan som sträcker sig runt skolans park- och skogsområde. Alla nio hål är relativt korta, men banan är trots det ganska teknisk med en del träd, grenar, buskar och hus som hinder.

Idealresultatet på varje hål på banan är tre – på golfspråk betyder det att varje hål har par 3 – det vill säga att man ska klara ett hål på tre kast för att nå par. Banans totala par blir därmed 27 kast.

- Vi har ju ett alldeles förträffligt park- och skogsområde på skolan i Fellingsbro som nu kan nyttjas bättre. Personal och deltagare får frisk luft och motion. Vi hoppas förstås också att många ska upptäcka och uppskatta sporten i sig, säger skolans rektor Torkel Freed.

Discgolf, eller frisbeegolf som det också kallas, är ett spel för alla. Det är ganska lätt att lära sig samtidigt som det är utmanande och spelet passar såväl gammal som ung. Utan att vara direkt fysiskt krävande är discgolf ändå en seriös sport. Spelet är även mycket socialt och en runda passar perfekt för hela familjen, kompisgänget eller skolan.

Enda banan i Lindesbergs kommun

Discgolf är en fantastisk enkel och rolig sport, där man kan spela tillsammans och ha kul. Vi har medvetet gjort banan med korta hål, men med tekniska utmaningar. Vi kommer antagligen att utveckla banan allteftersom.

Korgarna är finansierade med ett bidrag från Region Örebro län, medan skolan själv stått för iordningställande och tillkommande material. Betongfundamenten till korgarna donerades av det lokala företaget Meag. Fellingsbro folkhögskolas discgolfbana är den enda i Lindesbergs kommun i dagsläget.

Öppet för allmänheten

Även om discgolfbanan ligger på skolans område så är det fritt fram för allmänheten att komma och spela. Enda kravet är att man inte stör andra och att man inte skräpar ner efter sig.

Regler i korthet

  • Målet är att kasta discen från utkastplatsen i korgen på så få kast som möjligt. Discen måste ligga kvar i korgen, inte bara träffa korgen eller kedjorna.
  • Varje spelare räknar sina kast (ärligt) och lägger ihop antalet kast för varje hål.
  • Om ni är fler som kastar tillsammans så är det alltid den som ligger längst ifrån korgen som kastar först.
  • Du ska alltid placera en fot på den plats där förra kastet landade. Den andra foten får inte placeras närmre korgen.
  • När du kastar från 10 meter eller närmare korgen får du inte ”falla framåt” efter att du släppt discen.
  • Det finns inget ”out-of-bounds” på banan. Om din disc t.ex. hamnar i ett träd högre än två meter eller på annan plats varfrån du inte kan kasta så får du flytta din disc bakåt och kasta därifrån. Då får du också plikta ett kast.
  • När ni kommer till nästa hål är det alltid den som hade bäst resultat på föregående hål som kastar först.

Det finns en mängd olika discar med olika egenskaper. Discar finns att köpa på nätet, i en sportaffär eller på KFUM Örebro.

I Örebro finns två 18-håls tävlingsbanor, en belägen i Hästhagen och en i Brickeberg.

Did the content help you?

Last updated: Thursday, December 7, 2023