Region Örebo county Region Örebo county
Search

Som studerande på Fellingsbro folkhögskola har du både rättigheter och skyldigheter. Även vi som skola har skyldigheter gentemot dig. Alla dina rättigheter och skyldigheter finns sammanställda i Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard. Det är viktigt att du är medveten om vilka dina rättigheter är. Om du tycker att skolan inte uppfyller sina åtaganden kan du även få ärendet prövat hos Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

Skolans organisation

Fellingsbro folkhögskola har Region Örebro län som huvudman och är politiskt och religiöst obunden.

Handlingsplaner och rutiner

Fellingsbro folkhögskola har en samling dokument som du bör ta del av.

Tre unga kvinnor skrattar utomhus. De har svarta jackor och kvinnan i mitten håller ett glas i sina händer.

Information

Det är skolans skyldighet att, inför ansökan och vid kursstart, ge dig tydlig och tillräcklig information om skolans kurser och utbildningar

I skolans bibliotek sitter tre personer, en med ryggen till. En blåögd kille med snaggad frisyr ovan öronen och längre ljusbrunt hår på hjässan tittar koncentrerat in i en dator tillsammans med en mörkhårig brunögd kille med kraftiga ögonbryn. Den blåögda killen har en mörkblå T-shirt, den brunögda har en ljus stickad tröja.

Antagning och urval

Skolan fattar själv beslut om antagning av studerande till kurser/utbildningar.

Kursintyg

När du som studerande fullföljt kursen/utbildningen erhåller du ett skriftligt kursintyg. Om du har mer än 20 procents frånvaro innebär...

Ung man i svart huvtröja ser ut att fundera samtidigt som han använder teckenspråk. Längre bort i lektionssalen sitter ung kvinna med ärmlös blus och följer med vad mannen tecknar.

Närvaro och frånvaro

En av folkhögskolans viktigaste uppgifter är att hjälpa dig som studerande att fullfölja dina studier på bästa sätt.

I skolans bibliotek sitter tre personer, en med ryggen till. En blåögd kille med snaggad frisyr ovan öronen och längre ljusbrunt hår på hjässan tittar koncentrerat in i en dator tillsammans med en mörkhårig brunögd kille med kraftiga ögonbryn. Den blåögda killen har en mörkblå T-shirt, den brunögda har en ljus stickad tröja.

Allmän kurs

Det är skolans skyldighet att vid kursstart skriftligt och muntligt upplysa dig som studerande på Allmän kurs om förutsättningarna för...

Tolkutbildning

Är du intresserad av språk och vill arbeta med människor? Då kan Teckenspråks- och dövblindtolk vara rätt val för dig.

Kostnader

Skolan är skyldig att ge dig tillräcklig information om de kostnader som är förknippade med studiegången och...

Kursdeltagare sitter runt bord och diskuterar.

Likabehandling

På Fellingsbro folkhögskola ska du och alla andra känna sig trygga och bli respekterade. Det är allas ansvar.

Studerandeinflytande

På Fellingsbro folkhögskola uppmuntras du att vara aktiv och delaktig såväl i dina studier som i din övriga tid på folkhögskolan.

Fem personer utspridda i mörkbrun soffgrupp i skinn. Alla är upptagna med att läsa, förutom en ung kvinna som ler och tittar mot kameran över ryggstödet.

Förebyggande av användning av alkohol och droger

Du som antagits till en kurs/utbildning och tackat ja till din plats ställer därmed upp på skolans riktlinjer vad gäller användning av...

Riktlinjer för användning av internet

På skolan finns datorer och nätverk som är avsedda för dig som kursdeltagare. All trafik mot internet övervakas av...

Fyra unga kursdeltagare sitter i rad på golvet. Två tjejer och två killar. Alla ler. En tjej har kopparbrunt hår i hästsvans. Hon har en svart blus med ljusa blommor på och jeans. Tjejen bredvid har cendréfärgat hår med en tunn svans av ihopsamlat yttre hårlager. Hon har en plommonfärgad polo och jeans. Killarna bär grå collegetröjor med tryck. Den ena har luvan på huvudet och keps inunder, han har svarta jeans. Den andra killen har en grå mössa på sig och nedtill kortbyxor.

Studiemedel från CSN

Du har som studerande ansvar för att meddela CSN ifall dina förutsättningar för att bedriva studier förändras.

Entré till vit byggnad med glasdörrar. I förgrunden hänger gröna grenar ner.

Disciplinära åtgärder

Om du som studerande bryter mot skolans regler kan du varnas, stängas av eller avskiljas från sina studier.

Fyra unga personer sitter i soffa runt bord med brädspel på.  Man med mörkt hår och glasögon är i färd med att flytta sin pjäs i spelet medan de andra tittar på.

Internat

Om du bor på skolans internat upprättas ett hyresavtal. Hyresavtalet innehåller allmänna och särskilda villkor som du bör följa.

Tillgänglighet, stöd och anpassningar

Skolan strävar efter att erbjuda dig som kursdeltagare stöd och anpassningar, om du behöver det, så att du når dina mål med studierna.

Staty föreställande rådjur klätt i virkade mormorsrutor i olika färger. I bakgrunden entré till låg byggnad med rött plåttak.

Sekretessfrågor

Som offentligägd skola lyder skolan under offentlighetsprincipen och omfattas av sekretesslagstiftningen.

Studeranderätt

Försäkring

Du är olycksfallsförsäkrad under tiden då du är inskriven som kursdeltagare på skolan. Försäkringen gäller skoltid, fritid och lov.

Tre kvinnor sittande på samma sida om bord. Kvinnan närmast tittar mot kvinnan i mitten som kommunicerar på teckenspråk. Kvinnan längst bort tittar framåt och ler.

Utvärdering och kvalitetsarbete

Som studerande har du möjligheten att påverka verksamheten genom ett antal deltagarundersökningar såsom kursutvärderingar och...

Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd tar du i första hand upp frågan med din kursföreståndare.

Did the content help you?

Last updated: Friday, March 11, 2022