Region Örebo county Region Örebo county
Search
Tre unga kvinnor skrattar utomhus. De har svarta jackor och kvinnan i mitten håller ett glas i sina händer.

Det kostar ingenting att studera på folkhögskola, själva undervisningen är gratis. Däremot får du själv stå för kurslitteratur och för kopierat undervisningsmaterial som förekommer på just din kurs.

Kurslitteraturen kostar omkring 1 000 - 2 000 kronor beroende på utbildning, se under Kurser vad som gäller för din kurs. Även studieresor bekostas delvis av kursdeltagaren.

För den som önskar bo på skolans internat i Fellingsbro tillkommer en kostnad för logi och mat.

Studerande som inte bor på internatet kan köpa förmiddagsfika för 15 kronor och lunch för 50 kronor i matsalen i Fellingsbro.

Kostnader för kurslitteratur, materialavgift och hyreskostnad (inklusive mat) ses över och justeras vid behov inför varje termin.

Did the content help you?

Last updated: Thursday, December 7, 2023