Region Örebo county Region Örebo county
Search

Projektkurs

Published: 2022-03-07 09:46

På Projektkursen jobbar vi för ökad självständighet och att utvecklas som människa, socialt och känslomässigt. För att gå Projektkursen behöver du först gå på prova-på-dagarna.

Ung kvinna med mörkbrunt hår i hästsvans tittar snett upp mot kameran. Hon har röd målarrock på sig och i bakgrunden finns målarfärg, rockar och tavlor på väggen.

Vem kan söka till Projektkursen?

Projektkursen är för dig som är vuxen och som har en lindrig utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning.

För att gå Projektkursen behöver du först gå på prova-på-dagarna.

Vad får man lära sig på Projektkursen?

Syftet med kursen är att du ska:

  • Utvecklas som individ, socialt och känslomässigt.
  • Lära dig ta ansvar för dig själv.
  • Arbeta med självinsikt för ett ökat självförtroende.
  • Delta i planering för att hitta stra­tegier för ditt fortsatta vuxenliv.

I kursen ingår praktisk och teoretisk vardagskunskap samt arbete med olika projekt. Det största projektet på kursen är att skriva manus och sångtexter till en föreställning som genomförs av kursdeltagarna varje vårtermin. Stor vikt läggs vid att ge dig en god självinsikt. I kursen ingår att du bor på skolans internat under veckorna, så att du ska få struktur på boende, skola och fritid.

Assistentstöd finns på skoltid och under kvällstid måndag-torsdag.

Öppningsscenen i Projektkursens teater Börlinn, 2023

Kursföreståndare Ann Åhman-Eriksson presenterar Projektkursen

Antagningsvillkor

Minimiålder 18 år. Deltagande i prova-på-dagar (3 dagar) 21-23 maj 2024.

Studiestödsberättigad: Nej.

Kostnader: 600 kr/läsår i materialavgift, samt upp till 1 000 kr/läsår för läromedel, beroende på vilka böcker du behöver köpa.

Ansökan

Ansökan öppnar 15 februari 2024. Sista ansökningsdag till prova-på-dagarna är 25 april. 

Ansökan till Projektkursen sker på plats under prova-på-dagarna.

När du ansöker ska du skicka med:

  • Betyg/intyg från tidigare studier

Ansvarig skolledare: Brita Nordqvist

Utbildningsort: Fellingsbro

Antal platser: Max 14

Kurslängd: 1-4 terminer. Avstämning vid varje terminsslut.

Studietakt: 100 %

Kurstider läsåret 24/25

Hösttermin: 14/08-17/12 2024

Vårtermin: 08/01-20/05 2025

Lov: Höstlov, v 44 (3 dagar), Sportlov, v 8 (5 dagar), Påsklov v 17 (4 dagar).

Kontakt

Did the content help you?

Last updated: Thursday, December 7, 2023