Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Uppdatering om coronaläget

Publicerad: 2020-11-24 00:00

Skolan genomförde en del anpassningar sedan smittspridningen åter ökade markant och lokala allmänna råd infördes för Örebro län. Förändringarna är dock inte så omvälvande eftersom vi startade höstterminen med undervisning delvis på distans för flertalet kurser.

Grafisk bild föreställande garnnystanlik boll med utbuktande taggar. DNA-sekvens. Grönt filter över bilden.

Skolan startade höstterminen med undervisning delvis på distans för flertalet av våra kursdeltagare. Därtill gjordes stora anpassningar i den fysiska miljön och en del undervisningsmoment ströks på grund av ökad smittrisk.

När de lokala allmänna råden för Örebro län infördes beslutade ledningen på skolan att en del kurser skulle övergå till studier helt på distans. Därtill beslutades om ytterligare några anpassningar beträffande den fysiska miljön. Här följer en nulägesbeskrivning gällande distansundervisning och andra anpassningar. Detta gäller höstterminen ut om inte annat anges.

Kurser och utbildningar med undervisning på distans

 • Allmän kurs
 • Behandlingspedagogutbildningen
 • Teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen
 • Svenska som andraspråk

Kurser och utbildningar med undervisning delvis på distans

 • Teckenspråkskursen

Kurser och utbildningar med undervisning på plats

 • Allmän kurs på teckenspråk
 • Allmän grundkurs
 • Baskursen
 • Projektkursen
 • Friskvårdskursen
 • Personlig assistent-utbildningen

Sammanställning av åtgärder för att minska risken för smittspridning

 • Inga stora samlingar eller gemensamma aktiviteter
 • Inga besök på skolan
 • Anpassat avståndet vid klassrumssituationer, mer avstånd mellan stolar
 • Anpassat eller ersatt moment i undervisningen där smittspridning kan uppstå
 • Anpassat avståndet i allmänutrymmen, mer avstånd mellan stolar
 • Anpassat matsalssituationerna: delade lunchtider, max 4 personer/bord, gratis fika tills Swish-lösning finns på plats, inga kontanter, inga mackor vid fikat utan frukt och kaffe/te placeras ut i korridoren.
 • Fler mikrovågsugnar installerade på fler ställen
 • Fler handspritsstationer
 • Alla personalmöten sker, så långt det är möjligt, via Teams.
 • Personal som kan jobba hemifrån ska, så långt det är möjligt, göra det.
 • Inga idrottsaktiviteter inomhus.
 • Max 2 personer får vistas samtidigt på gymmet i Fellingsbro.
 • Bastun i Fellingsbro får inte användas.
 • Den som inte kan ta sig till skolan med kollektivtrafik på ett säkert sätt lyfter frågan med sin chef (som anställd) eller med sin kursföreståndare/mentor (som kursdeltagare).

Vi informerar löpande, och inskärper vid behov, om vikten av att följa de generella riktlinjerna för att minska smittspridning, dvs. att hålla avstånd, stanna hemma om man är sjuk, avstå sociala sammanhang, testa dig vid symtom, tvätta händerna, undvika att peta sig i ansiktet och att hosta/nysa i armvecket.

Ovanstående gäller höstterminen ut om inte annat anges.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 februari 2023