Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nybyggnationen på skolan startad

Publicerad: 2022-08-17 13:40

Nu är det officiellt, nybyggnationen av Fellingsbro folkhögskola är i gång. Idag togs det första symboliska spadtaget med ansvariga politiker, tjänstemän, byggchefer och företrädare för lokalsamhället representerade.

Det är för deltagarna, nuvarande och kommande, som vi bygger. Vi bygger för framtiden, sade en glad Torkel Freed, som faktiskt överlät sin plats vid den symboliska spaden till kursdeltagaren Håkan Nylander på Behandlingspedagogutbildningen.

Efter många år av planering och projektering är utbyggnaden av Fellingsbro folkhögskola nu äntligen i gång. Det är en nödvändig satsning eftersom skolans lokaler inte längre räcker till för verksamheten, då skolan de senaste åren vuxit med nya kurser. Nybyggnationen som innefattar en stor flexibel samlingssal med plats för drygt 200 sittande åskådare, flera nya grupp- och klassrum kommer att råda bot på trångboddheten, förbättra studiemiljön för kursdeltagarna och arbetsmiljön för personalen.

De nya lokalerna ger också möjlighet att förändra utrymmen i den befintliga skolbyggnaden.

Matsalen får äntligen bli en riktig matsal och inte matsal/aula/lektionssal. Därtill kan vi skapa ett större personalrum, förklarar Torkel Freed.

Torkel-och-Iren-vid-första-spadtaget.jpg

Rektor Torkel Freed pratar. Bredvid står Iren Lejegren, ordförande i regionala tillväxtnämnden.

Vid dagens ceremoniella tillfälle pratade en genuint glad Iren Lejegren, ordförande i regionala tillväxtnämnden på Region Örebro län.

- Jag är så glad och stolt att vi nu kan sätta i gång med detta bygge. Det har varit en lång och utdragen process men nu är det äntligen dags!

Iren betonade också folkhögskolans och folkbildningens betydelse och värdet i att Region Örebro län är huvudman för inte bara en utan två folkhögskolor, Fellingsbro och Kävesta. Även hennes företrädare Bengt Storbacka var på plats och pratade varmt om folkhögskolans betydelse såväl för individen som för samhället.

Jag har personligen sett vilken skillnad folkhögskolan kan göra i en människas liv.

Vid tårtan som köket bjöd på efter spadtaget var det flera som begärde ordet och talade fint om skolan, folkbildningen, historien och folkhögskolans plats i lokalsamhället.

Utbyggnationen beräknas ta 1,5 år att färdigställa. Så om allt går enligt plan så blir det tårta igen på invigningen någon gång sen höst 2023.

Det känns fantastiskt roligt och vi är väldigt tacksamma för att vi nu äntligen kan påbörja byggandet! Nybyggnationen är nödvändig för att vi i framtiden ska kunna erbjuda en bättre studiemiljö för våra kursdeltagare. Många av våra kursdeltagare har behov av en lugn studiemiljö för att mäkta med sina studier. Dessutom kommer arbetsmiljön för våra medarbetare att förbättras avsevärt, säger Torkel Freed, rektor.

Första-spadtaget-publik.jpg

Kursdeltagare, personal, media, politiker, tjänstemän och företrädare för lokalsamhället bevittnade det symboliska första spadtaget.

 

 

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 februari 2023