Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Information rörande det nya coronaviruset

Publicerad: 2020-03-18 00:00

Skolans beslutade anpassningar av verksamheten med anledning av det nya coronaviruset. Senast uppdaterad 3 juni 2020.

Grafisk bild föreställande garnnystanlik boll med utbuktande taggar. DNA-sekvens. Grönt filter över bilden.

18/3 - Distansundervisning

Fellingsbro folkhögskola kommer från och med idag den 18 mars att successivt gå över till distansundervisning för så många av skolans kursdeltagare som möjligt. Beslutet är taget utifrån regeringens och Folkbildningsrådets rekommendationer som utfärdades igår den 17 mars. Syftet är att göra vad vi kan för att minska smittspridningen i samhället.

Ledningen på Fellingsbro folkhögskola har tidigare beslutat om att ställa i Öppet Hus, resor och evenemang. Vi tar heller inte emot några studiebesök i dagsläget.

26/3 - Hyresavdrag för internatsboende vid distansstudier

De kursdeltagare som studerar på distans, och i vanliga fall bor på internatet, kommer att få hyresavdrag för perioden som distansundervisningen pågår. Fakturan för mars månad ska betalas som vanligt, sedan får man en utbetalning i slutet av april för den period man inte nyttjat sitt boende.

15/4 - Intensivkursen i engelska ställs in

Intensivkursen i engelska, Better English, ställs in på grund av coronaviruset. Under rådande omständigheter finns inte förutsättningar att genomföra kursen på ändamålsenligt sätt.

15/4 - Ny kurstid för prova-på-kurser

Prova-på-kurserna för Allmän grundkurs, Baskursen och Projektkursen flyttas fram och kommer att äga rum 18-20 augusti i vecka 34. Du som har sökt till någon av dessa kurser kommer att kontaktas av respektive kursföreståndare för vidare information.

3/6 - Information om hösten på Fellingsbro folkhögskola

Folkhälsomyndigheten tar bort sin rekommendation om distansundervisning från och med den 15 juni. Det betyder att vi delvis kommer att kunna återgå till att ha undervisning på plats på skolan i höst.

Men det betyder inte att vi kan göra saker på exakt samma sätt som innan pandemin. Vi har fortfarande ett mycket stort ansvar att minska risken för smittspridning så mycket som möjligt. Vi arbetar just nu på en plan för hur undervisningen ska kunna genomföras på ett säkert sätt i höst. Denna plan måste vara flexibel och innefattar olika scenarier eftersom riktlinjerna från myndigheterna kan komma att ändras innan starten i augusti.

Undervisning på skolan, men inte helt som vanligt

  • Undervisning kommer att ske på plats på Fellingsbro folkhögskola, men alla deltagare kanske inte kommer att vara på plats samtidigt alla dagar utan ha delvis distansutbildning.
  • Vi kommer inte att ha aktiviteter som t.ex. kulturstunder då vi blandar kurser på samma sätt som vi brukar.
  • Vi kommer att begränsa hur många som kan fika och äta samtidigt.
  • Alla som har fått boende på internatet kommer att kunna flytta in, men vi kommer att styra så att boende fördelas efter vilken kurs de studerar på. Det innebär bland annat att det kommer att bli svårare att önska specifika rum/hus.

Vi skulle så klart önska att läget var annorlunda, men vi är glada över att kunna ha undervisning på plats och tycker att det är viktigt att komma ihåg att vi gör det här för att bidra till att minska smittspridningen.

Mer information inför skolstarten kommer under sommaren.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 februari 2023