Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Skolstart delvis på distans

Publicerad: 2020-06-24 00:00

Utifrån de nuvarande riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten, Folkbildningsrådet och Region Örebro län planerar vi för nedanstående upplägg. Upplägget är i grunden framtaget gemensamt för Regionens folkhögskolor samt i samtal med vår smittskyddsläkare.

Blomsteräng med blommor i vitt och rosa i motljus.

Det kan naturligtvis komma att ändras beroende på smittläget i höst och de nya riktlinjer som kommer. Vi försöker också planera för att vi ska ha bra tillgång till bärbara lånedatorer för de deltagare som läser delvis på distans.

Generellt för hela skolan

Vi manar till fortsatt försiktighet vad gäller handhygien och social distansering i vardagen på skolan. Vi genomför inga stora samlingar som t.ex. måndagsmöte på Klerkgatan i Örebro eller kulturstund i på skolan i Fellingsbro.

För kursdeltagare i Fellingsbro

Planen är att vi genomför prova-på-kurser för Allmän grundkurs, Projektkursen och Baskursen på plats på skolan 18-20 augusti, men att kurserna inte har gemensamma aktiviteter t.ex. på kvällen. Allmän grundkurs, Projektkursen och Baskursen har studier på plats med start 24 augusti.

Allmän kurs, Personlig assistentutbildningen och Behandlingspedagogutbildningen har undervisning på skolan varannan vecka enligt följande:

Vecka 34

  • På plats: Allmän kurs 1 och 2, Behandlingspedagog 1 och Personlig assistent
  • På distans: Allmän kurs 3 och 4, Behandlingspedagog 2

Vecka 35

  • På plats: Allmän kurs 3 och 4, Behandlingspedagog 2
  • På distans: Allmän kurs 1 och 2, Behandlingspedagog 1 och Personlig assistent

Osv. varannan vecka tills annat meddelas med hänsyn till riktlinjerna.

OBS! Du som ska studera på Allmän kurs får meddelande om vilken klass du ska gå i under mitten av augusti.

Internatet i Fellingsbro

Alla som har fått boende på internatet kommer att kunna flytta in, men vi kommer att styra så att boende fördelas efter vilken kurs man studerar på. Det innebär bland annat att det kommer att bli svårare att önska specifika rum/hus.

Skolmatsalen i Fellingsbro

För att minska köbildning och trängsel i matsalen kommer vi att begränsa hur många som kan fika och äta samtidigt. Särskilt gäller detta vid lunchserveringen. Lunchrasten är som tidigare 11:30-12:30. Alla har rast i 60 minuter, men vi delar upp tiden så att några kurser alltid äter mellan 11:30-12:00 och några mellan 12:00-12:30. Vid kursstart meddelas vilken mattid som gäller för de olika kurserna.

För kursdeltagare på Svenska som andraspråk i Lindesberg

Deltagarna är indelade i två klasser. Arbetslaget kommer att jobba fram en modell så att klasserna inte är på plats samtidigt. Antingen har klasserna undervisning på plats varannan vecka, eller så byts klasserna av och undervisas på plats halvdag.

För studerande på Klerkgatan i Örebro

Allmän kurs på teckenspråk har studier på plats med start 17 augusti och Friskvårdskursen har studier på plats fr.o.m. 24 augusti. Övriga grupper – Tolkutbildningen grupp 1–4 och Teckenspråkskursen – är på plats växelvis två-tre dagar varannan vecka.

Jämna veckor

  • Tolkutbildningen grupp 1–2 samt Teckenspråkskursen är på plats måndag, onsdag och fredag.
  • Tolkutbildningen grupp 3–4 är på plats tisdag och torsdag.

Udda veckor

  • Tolkutbildningen grupp 3–4 är på plats måndag, onsdag och fredag.
  • Tolkutbildningen grupp 1–2 samt Teckenspråkskursen är på plats tisdag och torsdag.

Klassrum är fördelade med hänsyn till gruppstorlek, pedagogiska behov samt med syfte att minimera trängsel i delar av huset. Utvärdering och eventuella behov av förändringar genomförs löpande. Växelvisa distansstudier enligt ovanstående pågår tills annat meddelats med hänsyn till riktlinjerna.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 februari 2023