Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kurs för blivande tolklärare

Publicerad: 2024-05-27 13:51

Den 11-19 juni tar Fellingsbro folkhögskola i Örebro emot en grupp från Kenya som kommer för att hämta inspiration om hur man kan lägga upp en teckenspråkstolkutbildning.

Kenyas flagga. Två vita korslagda spjut bakom oval sköld i rött, svart och vit. I botten vågräta färgfält, ovanifrån svart, rött och grönt, separerade med vita linjer.

Vi kommer att ge en grundläggande kurs i hur en tolkutbildning kan vara upplagd, med Fellingsbro folkhögskolas utbildning som en modell, förklarar Helena Sikh, som är kursansvarig och huvudlärare.

Kursinnehållet omfattar teori om tolkning, yrkesetik, metodik med praktiska övningar genom bland annat rollspel. Vidare ges en inblick i hur tolkning för personer med dövblindhet kan ingå i utbildningen, hur bildtelefonitolkning fungerar och ser ut i Sverige. Kursen beskriver också hur döva och hörande lärare kan samarbeta för att stärka de studerandes möjligheter att uppnå utbildningsmålen.

Det är ett gediget program vi satt samman och jag hoppas att vi genom detta kan vara med och bidra till att höja kompetensen och statusen hos Kenyas framtida tolkar, säger Torkel Freed, rektor på Fellingsbro folkhögskola.

Föreläsare på kursen

  • Helena Sikh, tolklärare och huvudlärare för kursen
  • Ulrika Nylén Törnström, tolklärare
  • Linda Eriksson, tolklärare/dövblindtolkning
  • Camilla Warnicke, tolklärare, docent
  • Josephine Willing, teckenspråkslärare
  • Anders Jörlemyr, teckenspråkslärare
  • Nicolas Hane-Weijman, teckenspråkslärare
  • Johnny Kristensen, Evantia Oy

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 maj 2024