Region Örebro län Region Örebro län
Sök

1:e vice talmannen besökte skolan

Publicerad: 2021-10-29 08:58

Torsdag 28 oktober hade vi finbesök på skolan i Fellingsbro när riksdagens förste vice talman Åsa Lindestam besökte oss. Ett givande besök med vår demokrati i fokus och bra samtal utifrån alla frågor som våra kursdeltagare förberett.

Demokrati var temat för dagen och 1:e vice talman Åsa Lindestam (S) höll ett anförande där hon tog upp demokratins födelse i Sverige, med kampen om allmän och lika rösträtt. Hon beskrev även sin egen väg in i politiken:

En enda fråga kan driva en att bli politiker. En enda fråga, att få en ungdomsgård. Det var det som startade mitt politiska liv.

Talmansbesök7_webb.jpg

Förste vice talman Åsa Lindestam på scenen.

Landshövding och tidigare minister och riksdagsledamot, Maria Larsson poängterade att man faktiskt kan göra nytta på väldigt många olika sätt i samhället. Skolans rektor beskrev också kort skolans demokratiarbete, utöver grunduppdraget*, och nämnde bland annat vårt internationella samarbete med Kibaha Folk Development Center i Tanzania respektive Novgorod Folkuniversity.

Många frågor och bra samtal

Men det mest givande var ändå alla de frågor som våra kursdeltagare hade förberett och som Åsa besvarade intresserat och respektfullt. Vad är politik för dig? Kritiserar talmännen varandra? Hur ser hotbilden mot demokratin ut? Vad har läsning för betydelse för demokratin? Hur kan man skilja på sin roll som politiker och privatperson? När var senaste gången det var ett riktigt bråk i riksdagen? Brukar ni ha något hemligt snack där i riksdagen som inte blir offentligt? Kan du se någon lösning för de, till exempel afghaner, som inte får asyl och får sitt liv på vänt?

Talmansbesök9_webb.jpg

Mingel i korridoren.

Alla frågor hann inte ens ställas, men vi fick löfte om att få även dessa besvarade om vi skickade in dem i efterhand. Och demokratin tar ju inte paus bara för att politikerna lämna rummet, den pågår hela tiden. Påverka kan man göra när som helst. Åsa tyckte också att vi skulle komma och besöka henne i riksdagen när restriktionerna hävs.

Vi flaggade för såväl Sverige som för alla människors lika värde denna lite högtidligare dag. Det återkom också flera gånger under besöket hur viktigt det är att slå vakt om demokratin. Den existerar inte av egen kraft, utan det är du och jag som tillsammans upprätthåller den.

Talmansbesök8_webb.jpg

Studeranderådets ordförande Benjamin Lindin och landshövding Maria Larsson.

Kul enligt kursdeltagarna

”Det här känns faktiskt lite stort, att få träffa en så högt uppsatt politiker”, sade studeranderådets ordförande i Fellingsbro, Benjamin Lindin, som avslutningsvis överräckte blommor när vi utbytte gåvor med våra gäster. Sedan var det dags för dem att åka vidare till nästa besök, i Vivalla i Örebro. Några selfies blev det också på vägen ut. Men samtalet om och för demokratin, den fortsätter.

Talmansbesök10_webb.jpg

En selfie, fru talman?

*) Statens syften med stödet till folkhögskolor och studieförbund är att:

  • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
    bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att
  • påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
  • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
  • bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Villkor för statsbidraget till folkbildningen anges i regeringens förordning om statsbidrag till folkbildningen.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 februari 2023