Region Örebro län Region Örebro län
Sök
Kibaha FDC

Fellingsbro folkhögskola och Kibaha Folk Development College, som ligger drygt tre mil från Dar es-Salaam i Tanzania, är systerskolor sedan 1986. Genom åren har vi gjort besök i Tanzania och Kibaha har besökt oss. Kursdeltagarna kan välja att jobba med Tanzania som tillval och det finns en Tanzaniaförening på skolan.

1972 besökte Julius Nyerere, dåvarande president i Tanzania, Sverige och tog intryck av de svenska folkhögskolorna. Han såg möjligheterna som ett liknande system i Tanzania skulle innebära för den vuxna befolkningen på landsbygden. Utan utbildning trodde han nämligen inte att man kunde förverkliga demokratin.

Med stöd av SIDA och representanter för den svenska folkhögskolan byggde man upp ett system för vuxenutbildning, Folk Development Colleges, FDC. Det finns ett 50-tal, mer eller mindre aktiva, FDC:s i Tanzania.

1980 bildades en vänförening, Karibu (vilket betyder välkommen på swahili), för folkhögskolor i Tanzania och Sverige. De flesta av Tanzanias FDC:s och ungefär hälften av de svenska folkhögskolorna, är medlemmar i Karibu.

1986 gjordes en satsning för att få igång systerskolerelationer mellan Sverige och Tanzania. Fellingsbro folkhögskola nappade på detta och har sedan dess haft Kibaha FDC som vänskola. Detta har resulterat i utbyten och besök i Tanzania och Sverige för både lärare och kursdeltagare.

Genom det engagemang som finns på Fellingsbro folkhögskola, samt hos styrelsen för skolan, har flera projekt kunnat genomföras på Kibaha. Exempel på detta är uppbyggnad av ett hönshus samt en datasal.

Samarbetet idag

Som kursdeltagare på Fellingsbro folkhögskola kan man välja att jobba med Tanzania som tillval. Det innebär att man två lektionstimmar per vecka ägnar sig åt studier inom området.

Några grupper har valt att arbeta aktivt med att praktiskt ordna inför studiebesök, dels på Kibaha FDC men även för grupper därifrån som vill komma hit.

Avsiktsförklaring

Den 6 oktober 2016 undertecknades en avsiktsförklaring av Dr Cyprian Mpemba, generaldirektör vid Kibaha Education Centre, Anna Kuoko, rektor vid KFDC och Fellingsbro folkhögskolas dåvarande rektor Jan Carlsson. Avsiktsförklaringen innefattar samarbete inom följande områden:

  • Kurser för personer med förvärvad hjärnskada
  • Teckenspråkstolkning
  • IKT
  • Studiemotiverande folkhögskolekurser

Samarbetet kommer att handla om kunskapsutbyte kring pedagogik, metodik och teknologi. Tanken är att starta utvecklingsprojekt inom de ovan givna områdena och redan i mars 2017 är det tänkt att konkretisera avsikterna kring området ”Kurser för personer med förvärvad hjärnskada”.

Bengt Storbacka, dåvarande ordförande i folkhögskolans styrelse, var mycket glad över avsiktsförklaringen.

- Avsiktsförklaringen stärker samarbetet och möjliggör för bägge parter att lära av varandra. Jag tycker det är särskilt roligt att just vår friskvårdskurs för personer med förvärvad hjärnskada lyfts fram och att vi avser komma igång med det området redan till våren.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 februari 2022