Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Hyran för internatet höjs

Publicerad: 2023-10-10 09:20

Från och med vårterminen 2024 kommer inackorderingskostnaden för internatet att höjas med 500 kronor till 5 300 kr/månad. Höjningen beror på det ekonomiska läget.

Ljusgula låga hus längs asfalterad gata. Blå himmel och höstfärgade träd.

Det är naturligtvis inte kul att behöva höja våra avgifter, men i den här ekonomiska situationen är det nödvändigt. Men vår internatkostnad är, även efter denna höjning, fortfarande i linje med andra folkhögskolors avgifter, säger rektor Torkel Freed.

Den nya inackorderingskostnaden, 5 300 kronor per månad, som börjar gälla från 1 januari 2024 består av 2 800 kr för hyra och 2 500 kr för mat.

Har du frågor gällande detta, kontakta rektor Torkel Freed.

E-post: torkel.freed@fellingsbro.fhsk.se

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 oktober 2023