Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Om Fellingsbro folkhögskola

Ung man med halvlångt mörkbrunt hår och ögonbindel  står framför ung kvinna med långt brunt hår. Båda är svartklädda. Kvinnan håller upp mannens bägge händer.

På Fellingsbro folkhögskola tror vi på människan och på kraften som uppstår när människor möts. Det fria samtalet är vår metod. Hos oss blir du en del av en kultur där varje del är lika viktig som helheten. Vi tror inte att någon kan förändra världen eller sig själv på egen hand; vi behöver varandra. Tillsammans kan vi övervinna de flesta hinder.

Som kursdeltagare på Fellingsbro folkhögskola blir du en del av oss. Vi jobbar i mindre grupper och du har många lärare och elevassistenter som har tid för dig och som ser dig för den du är, där du är. Du får ta plats och visa vad du kan. Du och dina kurskamrater är med och formar innehållet på kursen. Vi kallar det deltagardemokrati och det funkar!

På plats för dig

Fellingsbro folkhögskola har närmare 300 kursdeltagare och 90 anställda. Skolan är politiskt och religiöst obunden och tillgänglig för alla. Vi bedriver kurser och utbildningar i Fellingsbro, Örebro och på distans. I Fellingsbro ligger skolan på historisk mark i naturskön miljö i Lindesbergs kommun, knappt två mil nordväst om Arboga. I Örebro finns vi i centralt läge på söder med Södra station en kilometer bort. Förutom att vi finns på två orter så erbjuder vi även flertalet distanskurser. Vi finns helt enkelt på plats för dig.

Funktionsvariation och språk

Fellingsbro folkhögskola har Region Örebro län som huvudman och erbjuder Allmän kurs, Profilkurser och Yrkesutbildningar. På Allmän kurs kan du skaffa dig behörighet för att studera vidare. Efter att ha gått våra yrkesutbildningar på gymnasial eller eftergymnasial nivå kan du söka arbete.

Skolan som grundades för över hundra år sedan har idag en profil inom funktionsvariation och språk. Vi har kurser och utbildningar såväl för personer med funktionsvariation, som yrkesutbildningar där du kommer att jobba med personer med funktionsvariation. Rörande språkprofilen har vi kurser i teckenspråk och kurser på teckenspråk, vi har kurser i svenska som andraspråk och kurser riktat specifikt till personer med svenska som andraspråk.

Mångfald och respekt

Alla människor är lika mycket värda, oavsett kön, etnicitet, ålder, sexualitet, funktionsvariation eller religiös uppfattning. På Fellingsbro ser vi positivt på mångfald och vi respekterar varandra som de vi är. Genom det ömsesidiga mötet kommer tryggheten och genom tryggheten skapas förutsättningar för bildning och lärande. Vi jobbar också med ett flerspråkigt perspektiv, där svenska i tal och skrift samt svenskt teckenspråk bildar grunden.

Här blir du sedd

Du märker snabbt att studier på folkhögskola inte är som du föreställt dig att studier är. Pedagogiken går inte bara ut på att läraren lär ut. Undervisningen formas genom ett ständigt samtal och samspel mellan lärare och kursdeltagare. Vi utgår från kursdeltagarnas förutsättningar och förväntningar på kursen och du uppmuntras att aktivt vara med och skapa din utbildning. Förutom att lärandet blir mera givande i folkhögskolemiljö så påverkar det även din självkänsla. Genom att du blir en del i ett större sammanhang där ditt bidrag är viktigt växer du som människa.

Lära för livet

Fellingsbro folkhögskola är en pedagogisk miljö i sig, pedagogik är inte något som sker bara i klassrummet under lektionstid. På raster, på kvällsaktiviteter och genom spontana samtal fortsätter kunskapsutbytet. För som vi ser det handlar det inte om att lära sig för betygens skull, utan att lära för livet. Om du är öppen och delar med dig av din kunskap och dina erfarenheter så är världen öppen mot dig och alla blir rikare. Eller en tidigare kursdeltagare kanske sa det bäst: ”Jag önskar att Sverige vore mer som Fellingsbro folkhögskola.”

Välkommen att bli en del av oss!

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 december 2023