Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Svenska som andraspråk

Publicerad: 2022-03-14 15:44

På kursen Svenska som andraspråk får du träna på att för­stå, prata och skriva på svenska och få mer kunskap om det svenska samhäl­let. Du ska få möjlighet att växa som människa och se nya möjligheter i livet.

Två kvinnor sitter vid bord och studerar i klassrum.

Målgrupp – Vem kan gå kursen?

Du som har svenska som andraspråk

och vill träna mer på svenska språket.

 

Syfte – Varför ska du gå kursen?

För att bli bättre på att förstå, prata och skriva på svenska.

För att lära dig om det svenska samhället.

För att lära dig saker om dig själv och livet

så att du mår bra och kan leva ett bra liv.

 

Kursinnehåll – Vad lär du dig på kursen?

Du får arbeta i en liten grupp.

Du får prata, läsa och skriva på svenska.

Vi pratar om olika saker där du får säga

vad du tycker och tänker.

 

Du får lära dig om det svenska samhället.

Hur det är att leva i Sverige.

Vad det finns för regler

och om svensk kultur.

 

Du får också lära dig om demokrati.

Demokrati är ett sätt att styra ett land

där folket har valt de som ska styra landet.

Sverige är en demokrati.

 

Du får lära dig hur Sverige styrs

och hur du kan vara med och bestämma och påverka

 

Du får lära dig:

  • Svenska
  • Samhällskunskap
  • Vardagsekonomi
  • Natur och miljö
  • Hälsa och fysisk aktivitet

Vi gör studiebesök

där vi till exempel hälsar på

och ser hur det är på olika arbeten.

 

Vi har också aktiviteter på skolan

som alla ska vara med på.

 

Hur lång tid är kursen?

Du går kursen på heltid

det är 30 lektioner i veckan.

 

Vilka får gå kursen?

Du måste vara minst 18 år.

Du måste kunna svenska på SFI B-nivå.

 

Det finns 22 platser i två grupper.

 

Vad kostar kursen?

Ungefär 600 kronor kan olika böcker kosta.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 6 februari 2023